Xuất bản thông tin

null Giám sát thực hiện nguồn vốn tăng thu ngân sách hàng năm

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Giám sát thực hiện nguồn vốn tăng thu ngân sách hàng năm

Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện Tân Hồng do bà Lê Thị Lệ Thủy làm Trưởng Đoàn có buổi giám sát thực hiện nguồn tăng thu ngân sách hàng năm chuyển sang để ủy thác qua Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Tân Hồng.  

Quang cảnh buổi khảo sát, giám tại Phòng Giao dịch

Ngân hàng Chính sách Xã hội Huyện

          Theo báo cáo của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Huyện thì: với số tiền 7 tỷ 340 triệu đồng từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách Xã hội Huyện đáp ứng nhu cầu cho vay của 281 người nghèo và các đối tượng chính sách khác; 161 hộ được vay từ Chương trình nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn, số tiền 1 tỷ 960 triệu đồng; phát vay hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho 145 lao động, số tiền 5 tỷ 200 triệu đồng. Qua kiểm tra, giám sát, các hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, trả nợ gốc và lãi đúng quy định. Bên cạnh, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Huyện kiến nghị Huyện ủy, HĐND, UBND Huyện ngoài các nguồn vốn trên, cần hỗ trợ thêm nguồn vốn ủy thác thực hiện dự án khởi nghiệp, sản phẩm OCOP, tái cơ cấu nông nghiệp, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, cải thiện đời sống người dân và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Huyện.

Bà Lê Thị Lệ Thủy - Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện phát biểu

          Bà Lê Thị Lệ Thủy - Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện Tân Hồng đánh giá cao công tác phát vay cho các đối tượng thụ hưởng từ nguồn tăng thu ngân sách hàng năm chuyển sang để ủy thác. Thời gian tới, Ngân hàng Chính sách xã hội Huyện phối hợp với các xã, thị trấn thực hiện quy trình nghiệp vụ từ khâu rà soát đối tượng cho vay, tổ chức bình xét, giám sát sau khi cho vay, trường hợp sử dụng vốn sai mục đích thì báo cáo với UBND xã, Hội đoàn thể nhận ủy thác và Ngân hàng Chính sách xã hội Huyện phối hợp thu hồi vốn. Về ý kiến kiến của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Huyện, Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân Huyện ghi nhận và tổng hợp trình tại kỳ họp HĐND sắp tới.

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Huyện khảo sát thực tế tại hộ vay vốn

Trước đó, Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện Tân Hồng khảo sát, giám sát thực tế thực hiện nguồn tăng thu ngân sách hàng năm chuyển sang để ủy thác qua Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Tân Hồng tại xã Thông Bình, xã Bình Phú và xã Tân Phước- huyện Tân Hồng. Qua đó, nhằm đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND Huyện thuộc các lĩnh vực của Ban Kinh tế - Xã hội Huyện. Từ đó, chỉ ra những mặt còn hạn chế, tồn tại, kịp thời chấn chỉnh, để xuất biện pháp, giải pháp để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Tiến Thịnh