Xuất bản thông tin

null Hội nghị triển khai chi trả không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội nghị triển khai chi trả không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội

Sáng ngày 08/11/2023, UBND huyện Tân Hồng triển khai kế hoạch thực hiện chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt áp dụng đối với đối tượng hưởng trợ giúp xã hội tại cộng đồng. Dự hội nghị có bà Đào Ngọc Bích - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Huyện.

Theo kế hoạch, UBND Huyện triển khai chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt cho nhóm đối tượng được hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng thuộc chính sách trợ giúp xã hội. Căn cứ vào tình hình thực tiễn tại các địa phương và tính chất đặc thù nhóm đối tượng, việc chi trả chính sách an sinh xã hội tiến hành theo 02 phương thức gồm: chi trả qua tài khoản thanh toán ngân hàng và chi trả trực tiếp bằng tiền mặt tại điểm chi trả. Theo hướng dẫn, các đối tượng thực hiện đợt này là các đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội. Các xã, thị trấn chỉ đạo cán bộ Lao động Thương binh & Xã hội phối hợp Công an thu thập, cập nhật thông tin về tài khoản của các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn, xác thực thông tin trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, UBND các xã, thị trấn gửi danh sách về phòng Lao động Thương binh & Xã hội Huyện tổng hợp.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bà Đào Ngọc Bích - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Huyện yêu cầu các xã, thị trấn làm tốt công tác rà soát, phân loại các nhóm đối tượng và tăng cường tuyên truyền để đối tượng có liên quan và người dân hiểu và đăng ký phương thức chi trả không dùng tiền mặt. Phó Chủ tịch UBND Huyện đề nghị các ngành chuyên môn, các địa phương phối hợp với Chi nhánh Viettel Đồng Tháp tuyên truyền, hướng dẫn quy trình đăng ký chi trả qua tài khoản ngân hàng. Phòng Lao động Thương binh & Xã hội Huyện là đơn vị chịu trách nhiệm chính trong việc phối hợp tổ chức thực hiện kế hoạch cũng như tham mưu cho UBND Huyện trong việc chỉ đạo thực hiện kế hoạch này. Qua đó, nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính và đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực an sinh xã hội cho người dân. Phấn đấu đến đầu năm 2024 sẽ chi trả chế độ an sinh xã hội không dùng tiền mặt cho các đối tượng trên địa bàn Huyện.

Thanh Tùng