Xuất bản thông tin

null Nông dân xuống giống lúa Đông xuân 2023 - 2024 trên 400 ha

Chi tiết bài viết Tin tức

Nông dân xuống giống lúa Đông xuân 2023 - 2024 trên 400 ha

Vụ lúa Đông xuân 2023 - 2024, huyện Tân Hồng có kế hoạch xuống giống trên 23.000 ha và được chia thành 3 đợt. Trong đợt 1, từ ngày 30/11 đến ngày 07/12/2023, nông dân có diện tích đất nằm trong các ô bao chắc chắn, một số khu vực gò cao và diện tích có thể chủ động bơm rút nước để xuống giống sớm, không bị ảnh hưởng các đợt triều cường, xuống giống trên 400 ha. Các loại giống ngắn ngày, chịu phèn mặn trung bình – khá: OM 4900, OM 18, Đài Thơm 8, ST25, ST24,  OM 5451, IR 4625 (Nếp), IR 50404,... được ưu tiên sử dụng. Những diện tích xuống giống đợt I lúa đang trong giai đoạn mạ đến đẻ nhánh phát triển tốt.

Do hiện nay, tình hình thời tiết mưa kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến những diện tích lúa Đông xuân xuống giống sớm. Một số sâu bệnh hại xuất hiện, để phòng trừ đạt hiệu quả, Ngành chuyên môn khuyến cáo bà con nông dân cần thực hiện các biện pháp kỹ thuật trong sản xuất; xuống giống đúng lịch thời vụ, tập trung đồng loạt, góp phần quản lý tốt dịch hại, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những rủi ro trong vụ sản xuất đông xuân này./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Thùy Dung