Xuất bản thông tin

null Sơ kết công tác phòng cháy chữa cháy và tuyên truyền, vận động người dân trang bị bình chữa cháy hộ gia đình

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Sơ kết công tác phòng cháy chữa cháy và tuyên truyền, vận động người dân trang bị bình chữa cháy hộ gia đình

Sáng ngày 10/11/2023, UBND huyện Tân Hồng tổ chức hội nghị sơ kết công tác phòng cháy chữa cháy và tuyên truyền, vận động người dân trang bị bình chữa cháy hộ gia đình năm 2023. Ông Huỳnh Văn Nhã - Chủ tịch UBND Huyện chủ trì hội nghị.

Qua công tác triển khai thực hiện, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và quần chúng nhân dân trên địa Huyện nhận thức sâu sắc tầm quan trọng, ý nghĩa công tác phòng cháy, chữa cháy tại hộ gia đình và tự giác trang bị bình chữa cháy. Công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) luôn được Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn quan tâm chỉ đạo, phối hợp với các ngành, đoàn thể thực hiện. Qua đó, công tác tuyên truyền, vận động các cơ sở, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh và hộ gia đình tự trang bị bình chữa cháy giai đoạn đầu đạt được một số kết quả tích cực, sự cố cháy, nổ không xảy ra. Trên địa bàn Huyện có tổng số 27.484 hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, đã trang bị bình chữa cháy 6.221 đạt 22,63%. Thành lập 29 Tổ liên gia an toàn về PCCC và 19 điểm chữa cháy công cộng với 500 hộ tham gia. Tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Tổ liên gia an toàn PCCC 29/29 tổ đạt 100%.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ông Huỳnh Văn Nhã - Chủ tịch UBND Huyện yêu cầu Công an huyện, các ngành chuyên môn và các xã, thị trấn tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và tuyên truyền toàn dân trên địa bàn Huyện tự trang bị bình chữa cháy tại hộ gia đình, đảm bảo đạt chỉ tiêu đề ra. Nhân rộng các mô hình hay và cách làm hiệu quả nhằm lan tỏa trong nhân dân tích cực tham gia công tác phòng cháy chữa cháy và trang bị bình chữa cháy tại hộ gia đình, từ đó góp phần giảm thiểu các sự cố cháy, nổ xảy ra, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân trên địa bàn Huyện./.

BT: Thuỳ Dung + Ảnh: Tiến Thịnh