Xuất bản thông tin

null Họp liên tịch chuẩn bị cho kỳ họp thứ bảy HĐND Huyện khóa VII

Trang chủ Tin hoạt động

Họp liên tịch chuẩn bị cho kỳ họp thứ bảy HĐND Huyện khóa VII

Ngày 10/11/2023, Thường trực HĐND huyện Tân Hồng tổ chức Hội nghị liên tịch để bàn và thống nhất các nội dung cho kỳ họp thứ bảy HĐND Huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Mai Văn Siêng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện chủ trì Hội nghị. Tham dự, bà Đào Ngọc Bích - Phó Chủ tịch UBND Huyện, các Ban HĐND Huyện và một số phòng, ban đơn vị liên quan.

Theo kế hoạch, Kỳ họp thứ bảy HĐND Huyện khóa VII dự kiến tổ chức vào hai ngày 12 và 13/12/2023. Tại kỳ họp này, HĐND Huyện tiến hành xem xét, thảo luận các báo cáo của UBND Huyện và các ngành liên quan như: Báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Huyện năm 2023 và những nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, Tờ trình đối với dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2024; Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ bảy HĐND huyện khóa VII, báo cáo kết quả kỳ họp thứ bảy của HĐND Tỉnh khóa X, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện thông qua báo cáo công tác xây dựng chính quyền; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ bảy và một số báo cáo quan trọng khác… Kỳ họp còn xem xét, thảo luận, thông qua một số Tờ trình của UBND Huyện, các báo cáo của Thường trực HĐND Huyện, các Ban HĐND Huyện; Chất vấn và trả lời chất vấn về những vấn đề nội dung mà cử tri quan tâm. Thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu.

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Mai Văn Siêng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện yêu cầu Văn phòng HĐND và UBND Huyện tiếp thu ý kiến của các đại biểu để chỉnh sửa, bổ sung vào chương trình kỳ họp, lãnh đạo các phòng, ban, ngành chuyên môn của Huyện khẩn trương hoàn thành các tài liệu có liên quan để phục vụ cho kỳ họp. Cùng với đó, các đơn vị liên quan chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức kỳ họp thành công./.

Thanh Tùng