Xuất bản thông tin

null Trường THCS Tân Phước đánh giá kiểm định chất lượng và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Trường THCS Tân Phước đánh giá kiểm định chất lượng và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1

Ngày 10/11/2023, Đoàn đánh giá ngoài của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp do Ông Nguyễn Thanh Danh - Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn về làm việc tại trường Trường THCS Tân Phước - xã Tân Phước - huyện Tân Hồng để đánh giá công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc mức độ 1. Tiếp và làm việc với đoàn, bà Đào Ngọc Bích - Phó Chủ tịch UBND Huyện, lãnh phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện, lãnh đạo UBND xã Tân Phước, Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh và các thành viên trong Hội đồng tự đánh giá của nhà trường.

Qua kiểm tra thực tế  các hồ sơ minh chứng tiêu chuẩn, các thành viên trong Đoàn đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của nhà trường trong việc tích cực xây dựng cảnh quan, môi trường cũng như chuẩn bị hồ sơ, sổ sách, minh chứng tiêu chí theo quy định, đặc biệt đối với tiêu chuẩn cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học. Các thành viên trong Đoàn cũng đã chỉ ra những ưu điểm, tồn tại hạn chế của nhà trường cần khắc phục trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Thanh Danh - Phó Giám đốc  Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực của tập thể Hội đồng sư phạm nhà trường, cũng như sự lãnh chỉ đạo của Huyện ủy, UBND Huyện, sự giúp đỡ của phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện, của Đảng ủy, chính quyền địa phương đối với sự nghiệp giáo dục. Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thanh Danh đề nghị tập thể Hội đồng sư phạm nhà trường cần phát huy những ưu điểm, khắc phục nghiêm túc các tồn tại, hạn chế, hoàn chỉnh các minh chứng, hồ sơ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Đoàn sẽ có trách nhiệm báo cáo lại với Ban Chỉ đạo của Tỉnh về kết quả đánh giá ngoài để công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 đối với Trường THCS Tân Phước - xã Tân Phước - Huyện Tân Hồng./.

Thanh Tùng