Xuất bản thông tin

null Phiên họp giải trình của Thường trực HĐND huyện Tân Hồng

Trang chủ Tin hoạt động

Phiên họp giải trình của Thường trực HĐND huyện Tân Hồng

Sáng ngày 14/11/2023 Thường trực HĐND huyện Tân Hồng tổ chức phiên họp giải trình về xây dựng cánh đồng trọng điểm và các mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại 4.0, ứng dụng khoa học công nghệ hiệu quả để chuyển giao cho nông dân; Thực hiện Đề án phát triển Trung tâm dịch vụ nông nghiệp giai đoạn 2022 – 2026, tầm nhìn đến năm 2023. Ông Mai Văn Siêng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND Huyện chủ trì phiên họp. Ông Huỳnh Văn Nhã - Chủ tịch UBND Huyện dự họp.

Tại phiên họp các thành viên Tổ Đại biểu HĐND Huyện có các ý kiến xoay quanh việc xây dựng cánh đồng trọng điểm và các mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại 4.0, việc ứng dụng khoa học công nghệ hiệu quả để chuyển giao cho nông dân áp dụng vào diện tích canh tác; Tiến độ thực hiện Đề án phát triển Trung tâm dịch vụ nông nghiệp Huyện.

Trả lời các ý kiến của các đại biểu, Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Huyện và Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp Huyện cho biết: đến nay, công tác tuyên truyền, vận động tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong thực hiện chủ trương xây dựng cánh đồng trọng điểm và các mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại (4.0), ứng dụng khoa học công nghệ đạt nhiều hiệu quả tích cực. Tiến độ xây dựng Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp Huyện là nơi ứng dụng khoa học, công nghệ tạo ra các mô hình mới để chuyển giao, cung ứng dịch vụ nông nghiệp cho nông dân, Hợp tác xã, Tổ hợp tác  giai đoạn 2022-2026, tầm nhìn đến năm 2031 với tổng kinh phí thực hiện đề án là hơn 41 tỷ đồng và được bố trí theo phân kỳ hàng năm.

Đến nay, đã hoàn thành công tác bàn giao ranh, mốc giới thực địa khu đất CCFD thuộc ấp Rọc Muống, xã Tân Công Chí để Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp triển khai thực hiện các hạng mục công trình. UBND Huyện đã cho chủ trương đầu tư các hạng mục công trình gồm: Nhà làm việc cho nhân viên trại thực nghiệm; chuồng nuôi heo, khu cách ly, hầm biogas; chuồng nuôi bò, hầm biogas; kho chứa và xử lý thức ăn; hàng rào. Về tổ chức quy hoạch sản xuất, xây dựng cánh đồng trọng điểm với việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới, nâng cao chất lượng và đào tạo nghề nông thôn đáp ứng  phát triển triển kinh tế nông nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, hiện đại (4.0), đến nay đã thi công hoàn thành các hạng mục công trình giai đoạn 1 gồm các kết cấu hạ tầng đối với 02 cánh đồng trọng điểm xã Tân Hộ Cơ và xã An Phước để phục vụ nhu cầu sản xuất của bà con nông dân. Giai đoạn 2 về hoàn thiện kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất đã khái toán kinh phí và dự kiến quy mô đầu tư. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án trong phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, đến thời điểm hiện tại Huyện có 06/08 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới so với năm 2020; Huyện đạt 3/9 tiêu chí Huyện nông thôn mới. Trong thời gian qua, đã tổ chức Đại hội thành lập mới 02 Hợp tác xã nông nghiệp, nâng tổng số HTX nông nghiệp trên địa bàn Huyện lên 12 HTX, với tổng số 1.038 thành viên, ngành nghề kinh doanh chủ yếu của các HTX là dịch vụ bơm tưới, liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Phát biểu tại phiên họp giải trình Ông Mai Văn Siêng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND Huyện đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới như: Tiếp tục thực hiện đầu tư hoàn chỉnh các hạng mục công trình 02 cánh đồng trọng điểm tại HTX Hòa Phát xã Tân Hộ Cơ và HTX Phước Lộc xã An Phước. giai đoạn 2023-2025: Xây dựng chuỗi giá trị lúa gạo bền vững. Tuyên truyền, vận động nông dân chuyển đổi từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp; nâng cao thức bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai.Tổ chức quy hoạch sản xuất, từng bước xây dựng các cánh đồng trọng điểm gắn với việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo các ngành nghề nông nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế nông nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, hiện đại (4.0).Khẩn trương triển khai xây dựng các công trình của Đề án phát triển Trung tâm dịch vụ nông nghiệp đảm bảo hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2023. Nghiên cứu phương án chuyển đổi linh hoạt cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao hơn nhưng không làm thay đổi tính chất, điều kiện sử dụng đất, đảm bảo mục tiêu ổn định diện tích đất trồng lúa. Đẩy mạnh tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao chất lượng, nâng cao chuỗi giá trị và hạ giá thành sản phẩm; đồng thời góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường. Xây dựng các mô hình điểm đạt chuẩn theo quy định để nông dân đến tham quan học tập. Tăng cường kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư liên kết thu mua sản phẩm theo hướng tập trung, thực hiện sản xuất theo quy trình có sự quản lý chặt chẽ của cơ quan chuyên môn nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng. Phối hợp với các cơ quan liên quan đăng ký nhãn hiệu, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm đặc trưng của địa phương, tạo kênh liên kết tiêu thụ và thông tin chất lượng nông sản địa phương./.

BT: Thuỳ Dung + Ảnh: Tiến Thịnh