Xuất bản thông tin

null Tiếp đoàn làm việc của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Trang chủ Tin hoạt động

Tiếp đoàn làm việc của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Chiều ngày 15/11/2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có buổi làm việc và trao đổi với Ủy ban nhân dân Huyện về bảo tồn phát huy các giá trị các di tích lịch sử và đầu tư các Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng xã; Khu liên hợp thể dục thể thao Huyện, Tổ hợp thể dục thể thao xã, giai đoạn 2021 - 2025.

Chủ tịch UBND Huyện Huỳnh Văn Nhã cùng với Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đi khảo sát thực tế tại khu tích lịch sử văn hoá cấp Quốc gia Tượng đài chiến thắng Giồng Thị Đam - Gò Quản Cung đang được đầu tư hạng mục tu bổ nền, vách tường và cửa đi tầng hầm tổng kinh phí 1 tỷ 350 triệu, vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ là 1 tỷ, phần còn lại do địa phương đối ứng. Khảo sát tiến độ thực hiện Khu liên hợp thể dục thể thao Huyện và Tổ hợp thể thao xã Tân Thành B, và Tân Công Chí tiến độ thi công đạt từ 39,8% đến 80,5%, kinh phí đầu tư 15 tỷ 888 triệu đồng. Riêng Tổ hợp thể thao xã Bình Phú và Tân Hộ Cơ thủ tục đầu tư đã xong đang chờ bố trí kế hoạch vốn năm 2024, kinh phí 5 tỷ 238 triệu đồng.

Qua đó, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi nhận tiến độ thi công các công trình tu bổ các di tích lịch sử và Khu liên hợp thể dục thể thao Huyện và Tổ hợp thể thao xã trên địa bàn Huyện. Để đảm bảo đúng tiến độ và thời gian, các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, có sự giám sát chặt chẽ trong thực hiện các hạng mục. Về kiến nghị, Ủy ban nhân dân Tỉnh sớm phân bổ nguồn vốn để Tân Hồng thực hiện tu bổ các di tích đúng thời gian, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu và tổng hợp trình Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Chí Dũng