Xuất bản thông tin

null Lãnh đạo Huyện dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Lãnh đạo Huyện dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Chiều ngày 16/11/2023, Ông Mai Văn Siêng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tân Hồng. Cùng lãnh đạo Đảng ủy xã Bình Phú đến dự với Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại ấp Gò Da. 

Trong năm 2023, thực hiện phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, ấp Gò Da luôn đoàn kết, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra. Ấp có 639 hộ đạt gia đình văn hóa, ấp đạt ấp văn hóa năm 2023. Các hộ gia đình, cá nhân tích cực hưởng ứng xây dựng khu dân cư sáng – xanh – sạch – đẹp – an toàn – thân thiện, ấp có 17 Tổ tự quản trực tiếp giúp Ban nhân dân ấp quản lý, nắm bắt tình hình trên địa bàn; tham gia thực hiện các mô hình “5 không, 3 sạch”, tuyến đường hoa, hội viên gương mẫu, tuổi cao gương sáng; phối hợp cùng đoàn thanh niên xã xây dựng tuyến đường kiểu mẫu…

Ông Mai Văn Siêng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện ghi nhận sự nỗ lực và đánh giá cao việc phát huy vai trò của Chi ủy, Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận ấp trong việc tập hợp, đoàn kết nhân dân để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ tại địa phương. góp phần cùng với Huyện thực hiện mục tiêu xây dựng huyện Tân Hồng phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện đề nghị Đảng uỷ, chính quyền xã Bình Phú và nhân dân ấp Gò Da tiếp tục xây dựng tốt nếp sống văn minh; duy trì và thực hiện tốt việc cảnh quan, vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự; giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của quê hương; chăm lo xây dựng mối quan hệ gắn bó, hợp tác, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn trên tinh thần tương thân tương ái, phát huy truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc…

Nhân dịp này, lãnh đạo Huyện ủy tặng ảnh Bác Hồ cho Ban nhân dân ấp, UBND xã Bình Phú khen thưởng cho 06 hộ gia đình tiêu biểu vì đã có thành tích trong xây dựng cộng đồng dân cư. Ban Công tác Mặt trận ấp Gò Da tặng 35 phần quà cho các hộ nghèo trên địa bàn ấp./.

Thanh Tùng