Xuất bản thông tin

null Tập huấn mô hình phát triển chăn nuôi tuần hoàn trong nông nghiệp

Chi tiết bài viết Tin tức

Tập huấn mô hình phát triển chăn nuôi tuần hoàn trong nông nghiệp

Sáng ngày 20/11/2023, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Hồng và Phòng Nông nghiệp và PTNT Huyện tổ chức tập huấn chuyển giao mô hình phát triển chăn nuôi tuần hoàn trong nông nghiệp cho thành viên Hội quán và nông dân trên địa bàn Huyện.

Tại đây, các đại biểu được báo cáo viên thiệu về thực trạng về phát triển ngành chăn nuôi của địa phương thời gian qua và những định hướng chăn nuôi trong thời gian tới; những thuận lợi và khó khăn. Giới thiệu về kinh tế tuần hoàn trong sản xuất nông nghiệp với các nội dung tìm hiểu khái niệm kinh tế tuần hoàn là gì, kinh tế tuần hoàn trong sản xuất nông nghiệp là như thế nào; Sự phát triển kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp ở nước ta trong giai đoạn hiện nay; Ứng dụng khoa học, công nghệ và phát triển kinh tế tuần hoàn trong sản xuất nông nghiệp hiện nay; Hướng dẫn sản xuất theo quy trình khép kín, chất thải và phế thải của quá trình sản xuất đầu vào, tiết kiệm  chi phí sản xuất, giảm thiểu sự thất thoát sau thu hoạch, tạo ra sản phẩm an toàn, chất lượng cao.

Lớp tập huấn, giúp thành viên Hội quán và nông dân trên địa bàn Huyện biết cách ứng dụng khoa học và công nghệ trong sản xuất nông nghiệp tuần hoàn quy mô theo chu trình khép kín, thông qua áp dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ sinh học, công nghệ hóa lý; giảm thiểu sự lãng phí, thất thoát sau thu hoạch, tránh gây ô nhiễm môi trường, bảo vệ hệ sinh thái và sức khỏe con người./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Chí Dũng