Xuất bản thông tin

null Công nhận cộng đồng hoàn thành dứt điểm công trình vệ sinh hộ gia đình năm 2023

Chi tiết bài viết Tin tức

Công nhận cộng đồng hoàn thành dứt điểm công trình vệ sinh hộ gia đình năm 2023

Sáng ngày 24/11/2023, Trung tâm Y tế huyện Tân Hồng và Phòng Y tế Huyện tổ chức Lễ công nhận cộng đồng hoàn thành dứt điểm công trình vệ sinh hộ gia đình (ODF). Tham dự lễ có đại diện Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đồng Tháp cùng lãnh đạo UBND xã An Phước và xã Thông Bình và các ấp được công nhận tham dự lễ.

Năm 2023, Tỉnh chọn 6 ấp gồm: ấp An Thọ, An Phát, An Lộc và An Tài - xã An Phước, ấp Long Sơn, Chòi Mòi - xã Thông Bình thực hiện mô hình “Cộng đồng hoàn thành dứt điểm công trình vệ sinh hộ gia đình (ODF)”. Đến nay, độ bao phủ nhà vệ sinh trên địa bàn xã An Phước và hai ấp Long Sơn và Chòi Mòi, xã Thông Bình đã tăng lên đáng kể, góp phần cải thiện điều kiện vệ sinh cá nhân, môi trường trong bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân, làm thay đổi nhận thức, lối sống của người dân nông thôn về xây dựng, sử dụng và bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh trên địa bàn Huyện. Việc công nhận các ấp đạt mô hình “Cộng đồng hoàn thành dứt điểm công trình vệ sinh hộ gia đình” là một giải pháp tích cực nhằm khuyến khích, động viên kịp thời các cộng đồng đã có thành tích bước đầu trong quá trình thay đổi hành vi, chấm dứt việc phóng uế bừa bãi giúp cho họ có động lực để xây dựng, sử dụng và bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh một cách bền vững.

Tại buổi lễ, UBND huyện Tân Hồng trao giấy chứng nhận cộng đồng hoàn thành dứt điểm công trình vệ sinh tại hộ gia đình cho 4 ấp của xã An Phước và 2 ấp của xã Thông Bình.

Thanh Tùng