Xuất bản thông tin

null Tân Hồng: Trao Quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Tân Hồng: Trao Quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ

Chiều ngày 30/11/2023, ông Huỳnh Văn Nhã - Chủ tịch UBND huyện Tân Hồng trao quyết định điều động, bổ nhiệm bà Trần Thúy Hằng, Phó Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm kể từ ngày ký quyết định. Trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Đoàn Quốc Tuấn - Công chức Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Huyện giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm kể từ ngày ký quyết định.

Chủ tịch UBND huyện Tân Hồng Huỳnh Văn Nhã ghi nhận những kết quả đóng góp cũng như kinh nghiệm công tác thời gian qua của bà Trần Thúy Hằng và ông Đoàn Quốc Tuấn, trên cương vị mới phát huy tốt chức trách nhiệm vụ được giao, đoàn kết cùng với tập thể, lãnh đạo cơ quan, điều hành hoạt động tốt chuyên môn, góp phần cùng với Huyện thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa xã hội – an ninh, quốc phòng tại địa phương./.  

BT: Kim Lệ + Ảnh: Tiến Thịnh