Xuất bản thông tin

null Triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2023

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2023

Chiều ngày 01/12/2023, Ủy ban nhân dân huyện Tân Hồng họp lệ thường kỳ đánh giá kết quả thực hiện trong tháng 11 và triển khai nhiệm vụ thực hiện tháng 12 năm 2023. Ông Huỳnh Văn Nhã – Chủ tịch UBND Huyện chủ trì hội nghị.

 Trong tháng 11 năm 2023, các phòng, ban, ngành Huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đã chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ. Kết quả thực hiện chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đến nay cơ bản đạt và vượt có 16/16 chỉ tiêu. Diện tích xuống giống vụ lúa đầu năm đến nay là 57.053 ha, đã thu hoạch được 48.282 ha, năng suất bình quân 66,83 tạ/ha; Có trên 558ha diện tích vườn cây ăn trái, chủ yếu là: Xoài, mít, ổi, sầu riêng; có 33 mã số vùng trồng  lúa và vùng trồng cây ăn trái; đàn trâu, bò 19.686 con, đạt 109% kế hoạch.

 Về xây dựng nông thôn mới,Thông Bình đạt 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới, đã gửi hồ sơ đề nghị xét, công nhận về Văn phòng Điều phối Tỉnh thẩm định; xã An Phước cơ bản đạt 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, hiện đang củng cố hồ sơ minh chứng để đề nghị phúc tra, xem xét công nhận và Huyện đạt 3/9 tiêu chí Huyện nông thôn mới. Riêng xã Tân Hộ Cơ và Tân Phước đạt 08/19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 100%; thực hiện tốt công tác chăm lo cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn Huyện. Đến nay, có 100 lao động đi làm việc ở nước ngoài, đạt 100% kế hoạch năm; Giải quyết việc làm gần 2.100 lao động; tỷ lệ hộ nghèo giảm vượt chỉ tiêu đề ra. Tình hình an ninh chính trị trên tuyến biên giới và nội địa ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Ông Huỳnh Văn Nhã - Chủ tịch UBND huyện Tân Hồng yêu cầu cho các ngành, địa phương cần tập trung thực hiện những mặt trọng tâm trong tháng 12 năm 2023 như đẩy nhanh tiến độ xuống giống vụ lúa Đông xuân 2023-2024 và tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng, vật nuôi và tích cực hưởng ứng thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; Các đơn vị chủ đầu tư phải khẩn trương, quyết liệt triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn các công trình xây dựng cơ bản năm 2023 đạt tỷ lệ theo cam kết; đẩy nhanh các giải pháp thu ngân sách và thu nợ các chương trình, đặc biệt là nợ chương trình 105, nợ đê bao 3 vụ, nợ tiền sử dụng đất…, chi ngân sách đảm bảo đúng dự toán được duyệt; thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng... Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, nhất là các bệnh truyền nhiễm; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới và nội địa; tăng cường công tác kiểm tra phòng chống cháy chữa cháy./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Chí Dũng