Xuất bản thông tin

null Tân Hồng: Tập huấn cập nhật kiến thức chuyển đổi số, nâng cao nhận thức an toàn thông tin Huyện

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Tân Hồng: Tập huấn cập nhật kiến thức chuyển đổi số, nâng cao nhận thức an toàn thông tin Huyện

Sáng ngày 02/12/2023, Ủy ban nhân dân Tân Hồng tổ chức Hội nghị tập huấn cập nhật kiến thức chuyển đổi số, nâng cao nhận thức an toàn thông tin huyện Tân Hồng năm 2023, cho lãnh đạo, công chức các cơ quan đơn vị chuyên môn và sự nghiệp công lập trực thuộc UBND Huyện; Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn Huyện.

 uyệ

Tại đây, báo cáo viên Trung tâm Chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp chia sẻ thông tin về công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, đồng thời trình bày về Nhận thức chung về chuyển đổi số, các lĩnh vực ưu tiên thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn huyện Tân Hồng; Các chỉ tiêu thực hiện về chuyển đổi số; Các giải pháp và mô hình triển khai chuyển đổi số; Một số kỹ năng cơ bản về an toàn thông tin, chuyển đổi số...

Qua tập huấn, giúp cho cán bộ, lãnh đạo, công chức trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Tân Hồng cập nhật kiến thức, nâng cao nhận thức, kỹ năng về chuyển đổi số, an toàn thông tin, tạo tác phong làm việc hiện đại, hiệu quả trong môi trường mạng, tạo sự thay đổi tích cực trong các quy trình xử lý thông tin, xử lý công việc trong các cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao chỉ số Chuyển đổi số huyện Tân Hồng./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Thanh Tùng