Xuất bản thông tin

null Hội thảo “Tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm hàng hóa đóng gói sẵn”

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội thảo “Tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm hàng hóa đóng gói sẵn”

Sáng ngày 23/6/2020, Ủy ban nhân dân huyện Tân Hồng phối hợp với Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội thảo “Tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm hàng hóa đóng gói sẵn”. Tham dự có các cơ sở kinh doanh thiết bị điện, điện tử, đồ chơi trẻ em, mũ bảo hiểm, nước uống đóng chai, các cơ sở kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn Huyện.

Sáng ngày 23/6/2020, Ủy ban nhân dân huyện Tân Hồng phối hợp với Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội thảo “Tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm hàng hóa đóng gói sẵn”. Tham dự có các cơ sở kinh doanh thiết bị điện, điện tử, đồ chơi trẻ em, mũ bảo hiểm, nước uống đóng chai, các cơ sở kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn Huyện.

Tại đây, đại diện Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm tỉnh thông tin chi tiết về Thông tư số 21, ngày 15/7/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với hàng đóng gói sẵn, hướng dẫn về trình tự thủ tục công bố sử dụng dấu định lượng; lưu giữ hồ sơ, điều chỉnh nội dung công bố; trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân trong lưu thông, buôn bán hàng đóng gói sẵn, nhất là các cơ sở kinh doanh cần kiểm tra đầy đủ nhãn, nhãn phụ đúng theo quy định khi nhập hàng để tránh vi phạm. Bên cạnh, các cơ sở, kinh doanh còn được hướng dẫn việc ghi nhãn hàng hóa theo Nghị định 43, ngày 04/4/2017 của Chính phủ.

Hội thảo, giúp cho các cơ sở kinh doanh thiết bị điện, điện tử, đồ chơi trẻ em, mũ bảo hiểm, nước uống đóng chai, các cơ sở kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn Huyện nắm vững những nội dung của Nghị định và Thông tư về chất lượng sản phẩm hàng hóa đóng gói sẵn, từ đó chấp hành đúng quy định của pháp luật./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Chí Dũng