Xuất bản thông tin

null Đại hội Thi đua yêu nước huyện Tân Hồng lần thứ V dự kiến tổ chức cuối tháng 6/2020

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Đại hội Thi đua yêu nước huyện Tân Hồng lần thứ V dự kiến tổ chức cuối tháng 6/2020

Chiều ngày 22/6/2020, ông Mai Văn Siêng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tân Hồng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Đại hội Thi đua yêu nước Huyện chủ trì cuộc họp nhằm triển khai kế hoạch, công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước huyện Tân Hồng lần thứ V.

Chiều ngày 22/6/2020, ông Mai Văn Siêng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tân Hồng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Đại hội Thi đua yêu nước Huyện chủ trì cuộc họp nhằm triển khai kế hoạch, công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước huyện Tân Hồng lần thứ V.

Đ/c Mai Văn Siêng, PBTHU, CT.UBND Huyện chủ trì cuộc họp

Đại hội Thi đua yêu nước huyện Tân Hồng lần thứ V dự kiến tổ chức ngày 30/6/2020 với khoảng 160 đại biểu tham dự. Đây là dịp để tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2016 - 2020; đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025; biểu dương kết quả các phong trào thi đua yêu nước đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện; tôn vinh tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong các ngành nghề, lĩnh vực, thành phần kinh tế, tầng lớp Nhân dân trong 05 năm qua. Thông qua Đại hội, sẽ phát động phong trào thi đua trên các lĩnh vực của đời sống xã hội gắn với đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và tiếp tục đổi mới công tác thi đua - khen thưởng trong tình hình mới.

Quang cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thông qua dự thảo Kế hoạch tổ chức Đại hội, đồng thời tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến về một số vấn đề như công tác chuẩn bị, những nội dung, hoạt động chính diễn ra trước, trong và sau Đại hội, tuyên truyền, dự kiến kinh phí…

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các thành viên Đại hội Thi đua yêu nước huyện bám sát nhiệm vụ phân công để triển khai thực hiện; cơ quan thông tin đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kết quả phong trào thi đua yêu nước đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện và điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào thi đua bằng nhiều hình thức, đa dạng, phong phú về mặt nội dung; các phòng, ban, ngành, đơn vị, địa phương trên cơ sở được giao nhiệm vụ cụ thể cần tổ chức và phối hợp triển khai thực hiện chu đáo, thiết thực.

Đặng Lẹ