Xuất bản thông tin

null Họp trực tuyến về công tác xuất khẩu lao động

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Họp trực tuyến về công tác xuất khẩu lao động

Sáng ngày 24/6/2020, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức họp trực tuyến về công tác xuất khẩu lao động tại 12 điểm cầu ở các huyện, thị, thành phố trong Tỉnh. Ông Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp chủ trì cuộc họp.

Sáng ngày 24/6/2020, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức họp trực tuyến về công tác xuất khẩu lao động tại 12 điểm cầu ở các huyện, thị, thành phố trong Tỉnh. Ông Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp chủ trì cuộc họp.

Tại điểm cầu huyện Tân Hồng, ông Mai Văn Siêng - Chủ tịch UBND huyện, bà Lê Thị Lệ Thủy – Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện và Chủ tịch, Phó Chủ tịch UND các xã, thị trấn tham dự.

Để hoàn thành các chỉ tiêu về công tác đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng tại các thị trường, Chủ tịch UND tỉnh Nguyễn Văn Dương chỉ đạo UBND các huyện, thị, thành phố trong tỉnh cần có sự phối hợp nhịp nhàn giữa các ban, ngành, đoàn thể và Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, vận động lao động tham gia đăng ký đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Rà soát lập danh sách số lao động đăng ký và tổ chức đưa lao động tham gia dự tuyển, bảo đảm đủ chỉ tiêu, số lượng được giao.

 Trước mắt, tập trung tuyên truyền, vận động trong lực lượng học sinh, sinh viên có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài, hướng dẫn các em tham gia đăng ký dự tuyển, nhằm góp phần hoàn thành chỉ tiêu công tác xuất khẩu lao động của tỉnh trong những năm tiếp theo./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Thùy Dung