Xuất bản thông tin

null Mắc điện kế cho dân sử dụng

Chi tiết bài viết Tin tức

Mắc điện kế cho dân sử dụng

  Trong 6 tháng đầu năm 2020, Điện lực Tân Hồng đã mắc mới 460 điện kế cho dân sử dụng điện, ngoài việc lắp đặt điện kế, Điện lực Tân Hồng còn thường xuyên kiểm tra và duy tu bảo dưỡng định kỳ các trạm biến áp phụ tải, kiểm tra hệ thống tiếp địa đối với hệ thống cột, trạm biến áp, thiết bị điện, hệ thống chống sét các công trình điện và phát quang cây xanh trong hành lang lưới điện.

        Trong 6 tháng đầu năm 2020, Điện lực Tân Hồng đã mắc mới 460 điện kế cho dân sử dụng điện, ngoài việc lắp đặt điện kế, Điện lực Tân Hồng còn thường xuyên kiểm tra và duy tu bảo dưỡng định kỳ các trạm biến áp phụ tải, kiểm tra hệ thống tiếp địa đối với hệ thống cột, trạm biến áp, thiết bị điện, hệ thống chống sét các công trình điện và phát quang cây xanh trong hành lang lưới điện.

Bên cạnh, phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra việc giăng mắc điện của người dân, tuyên truyền người dân sử dụng điện an toàn, hợp lý, tuyệt đối không được giăng mắc điện không đảm bảo an toàn và không sử dụng dây điện có tích diện nhỏ để dấu mối, nhằm tránh sự cố xảy ra.

Song song đó, để đảm an toàn cho toàn bộ hệ thống điện trong mùa mưa bão năm nay, Điện lực Tân Hồng cho biết: Công ty Điện lực Đồng Tháp đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc phương châm “bốn tại chỗ” và “ba sẵn sàng”, đồng thời chỉ đạo ngành Điện lực xây dựng phương án, kế hoạch phòng chống mưa bão riêng, cụ thể, phù hợp tình hình thực tế để quản lý và vận hành, xứ trí kịp thời những tình huống xấu xảy ra./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Tiến Thịnh