Xuất bản thông tin

null Tập huấn nghiệp vụ và bồi dưỡng kiến thức pháp luật năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Tập huấn nghiệp vụ và bồi dưỡng kiến thức pháp luật năm 2020

Sáng ngày 24/6/2020, Phòng Tư pháp huyện Tân Hồng phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp mở lớp tập huấn nghiệp vụ và bồi dưỡng kiến thức pháp luật năm 2020 cho cán bộ Tư pháp và hòa giải viên ở các xã, thị trấn trong Huyện.

Sáng ngày 24/6/2020, Phòng Tư pháp huyện Tân Hồng phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp mở lớp tập huấn nghiệp vụ và bồi dưỡng kiến thức pháp luật năm 2020 cho cán bộ Tư pháp và hòa giải viên ở các xã, thị trấn trong Huyện.

Tại đây, Sở Tư pháp Đồng Tháp hướng dẫn những nội dung cơ bản Bộ Luật Dân sự; Luật Đất đai; Luật Hôn nhân và gia đình; một số điều lưu ý trong hình thức hòa giải, những kỹ năng khi gặp gỡ đối tượng, kỹ năng giao tiếp và nghe đối tượng trình bày, kỹ năng giải thích, thuyết phục, cảm hóa; thông tin các văn bản liên quan đến công tác thi hành Luật Hòa giải cơ sở. Bên cạnh, còn lồng ghép nhiều tình huống, những mâu thuẫn, tranh chấp xảy ra tại địa phương để phân tích, đánh giá sự việc, từ đó đưa ra hướng giải quyết phù hợp.

Lớp tập huấn, giúp cho những người làm công tác hòa giải nâng cao năng lực, trình độ, kỹ năng trong công tác hòa giải, từ đó áp dụng vào thực tế giải quyết những vụ việc vi phạm pháp luật hợp tình hợp lý, góp phần phòng ngừa và hạn chế đơn thư khiếu nại vượt cấp xảy ra, hoàn thành nhiệm vụ của địa phương./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Tiến Thịnh