Xuất bản thông tin

null Những nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong tháng 7 năm 2020

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Những nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong tháng 7 năm 2020

Sáng ngày 26/6/2020, UBND huyện Tân Hồng họp lệ thường kỳ đánh giá kết quả thực hiện trong tháng 6 và triển khai nhiệm vụ tháng 7 năm 2020. Ông Mai Văn Siêng, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Trong tháng 6 năm 2020, UBND huyện chỉ đạo các ngành và địa phương tập trung kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm; tiến độ xuống giống lúa Hè thu đúng lịch thời vụ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 315 tỷ đồng; công tác quản lý thu - chi ngân sách Nhà nước đảm bảo đúng quy định, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện trên 415 tỷ đồng, đạt 91% dự toán; đến nay có 38 danh mục thi công hoàn thành đưa vào sử dụng, đóng góp tích cực vào phát triển chung kinh tế, xã hội của Huyện; chính sách an sinh xã hội, đào tạo nghề và đưa lao động đi làm việc theo hợp đồng có thời hạn ở nước ngoài được quan tâm thực hiện; an ninh chính trị trên tuyến biên giới và nội địa ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Mai Văn Siêng, Chủ tịch UBND huyện Tân Hồng yêu cầu thời gian tới các ngành, địa phương tập trung thực hiện các nội dung trọng tâm như: Tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh trên cây trồng, vật nuôi và trên người; triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn các công trình xây dựng cơ bản năm 2020; thu ngân sách và thu nợ các chương trình, chi ngân sách đảm bảo; thực hiện kiểm tra công tác thu nợ tiền sử dụng đất và nợ tiền nền nhà trả chậm đối với các xã, thị trấn. Trước mắt cần triển khai đồng bộ và hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong nhà trường; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; tham gia thực hiện kế hoạch đào tạo nghề, giải quyết việc làm và đưa lao động đi làm việc theo hợp đồng có thời hạn ở nước ngoài; đồng thời nắm chắc tình hình ngoại biên, quản lý chặt tuyến biên giới; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thường xuyên tuần tra đảm bảo an toàn giao thông; kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí./.

BT: Kim Lệ + QP: Chí Dũng