Xuất bản thông tin

null Ra quân thực hiện các phần việc “Tết Quân - Dân” năm 2024

Trang chủ Tin tức

Ra quân thực hiện các phần việc “Tết Quân - Dân” năm 2024

Nằm trong chuỗi hoạt động “Tết Quân - Dân” năm 2024 tại xã Tân Phước - huyện Tân Hồng.

 Trong 02 ngày, ngày 30 và 31/01/2024, Cán bộ, chiến sĩ Đại đội bộ binh - Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Bộ binh 320 – Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh Đồng Tháp cùng với lực lượng vũ trang và nhân dân xã Tân Phước, huyện Tân Hồng ra quân thực hiện chặt mé cây xanh, phát hoang bụi rậm che khuất tầm đoạn từ đầu cầu BOT thuộc ấp Tuyết Hồng đến giáp ranh xã Tân Thành A, chiều dài 5 km; đồng thời trồng hoa và tu sửa máy taluy những đoạn bị sụp lún trên tuyến đường bờ Tây kênh Phước Xuyên thuộc ấp Hoàng Việt, nhằm tạo cảnh quang môi trường, giúp người dân và các phương tiện lưu thông được dễ dàng. Bên cạnh, cán bộ, chiến sĩ còn tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao với đoàn viên thanh niên địa phương.

Ngoài các hoạt động, Cán bộ, chiến sĩ Đại đội bộ binh - Tiểu đoàn 1,  Trung đoàn Bộ binh 320 – Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh cùng với các chị phụ nữ, đoàn thanh niên tổ chức bữa cơm tại gia đình chính sách, đồng thời sửa chữa nhà cửa cho người dân địa phương./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Chí Dũng