Xuất bản thông tin

null Tri thức trẻ tình nguyện tham gia thực hiện nhiều dự án trên địa bàn biên giới

Trang chủ Tin hoạt động

Tri thức trẻ tình nguyện tham gia thực hiện nhiều dự án trên địa bàn biên giới

Chiều ngày 01/2/2024, Ban Quản lý Dự án 174 của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 959 tổ chức Hội nghị Tổng kết 02 năm thực hiện Dự án 174 về tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại Khu Kinh tế - Quốc phòng Tân Hồng đợt 1, giai đoạn 2022 - 2024. Đại diện lãnh đạo Quân khu 9; các Sở, Ngành Tỉnh, UBND huyện, thành phố tham dự.

Đến nay, có 22 trí thức trẻ tình nguyện tham gia thực hiện Dự án 174 đợt 1. Qua 2 năm triển khai thực hiện dự án, các trí thức trẻ tình nguyện luôn phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, hăng hái thực hiện các nhiệm vụ. Từ đó, quá trình triển khai thực hiện dự án đạt được những kết quả quan trọng đã góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân; đồng thời xây dựng thế trận lòng dân, tăng cường mối đoàn kết quân - dân. Qua đó, đã tạo được niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội và đơn vị, được cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân đánh giá cao.

Các trí thức trẻ tình nguyện đã tích cực tham gia giúp việc Ban Quản lý dự án 174 xây dựng Khu Kinh tế - Quốc phòng Tân Hồng triển khai dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và các dự án hỗ trợ sản xuất. Cụ thể, trong 2 năm qua, đã hỗ trợ giao 31.500 con gà, 150 con bò giống, 376 con dê và 90.000 con lươn giống cho các hộ dân thuộc mô hình giảm nghèo gắn với quốc phòng, an ninh trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững khu Kinh tế - Quốc phòng Tân Hồng. Ngoài ra, trí thức trẻ tình nguyện tham gia các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, giáo dục; các hoạt động chính sách xã hội; hỗ trợ UBND các xã trong việc tiếp nhận và trả kết quả hơn 5.000 bộ sơ thủ tục hành chính…

Dịp này, Bộ Quốc phòng cấp Giấy chứng nhận và tặng Huy hiệu trí thức trẻ tình nguyện cho 21 trí thức trẻ tình nguyện đợt 1, giai đoạn 2022 - 2024 hoàn thành nhiệm vụ và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 959 tặng Giấy khen cho 09 cá nhân đạt thành tích tốt trong thực hiện nhiệm vụ./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Chí Dũng