Xuất bản thông tin

null Đại hội Thi đua yêu nước huyện Tân Hồng lần thứ V, giai đoạn 2020 - 2025

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Đại hội Thi đua yêu nước huyện Tân Hồng lần thứ V, giai đoạn 2020 - 2025

Sáng ngày 30/6/2020, UBND huyện Tân Hồng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước Huyện lần thứ V, giai đoạn 2020 - 2025. Đến dự có ông Ngô Tổng Trưởng - Trưởng Phòng thi đua khen thưởng Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp; ông Lê Hoàng Việt, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện.

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của huyện không ngừng đổi mới về nội dung, hình thức và được phát động sâu rộng tới tất cả các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong huyện, thực sự là động lực lớn cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân đoàn kết, vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu, giành được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Nhiều phong trào thi đua tiêu biểu đã và đang được các cấp, các ngành trên địa bàn huyện tổ chức như: Phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; “Phong trào thi đua trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, thực hiện chính sách an sinh xã hội”; phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào thi đua trên lĩnh vực nội chính, an ninh - quốc phòng, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an ninh chính trị, các phong trào thi đua đã gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực như: Mô hình thực hành tiết kiệm chống lãng phí; mô hình vận động nhân dân hiến đất làm đường xây dựng đô thị, nông thôn mới, xây dựng Nghĩa trang Nhân dân; mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình, xây dựng nông thôn mới…

Phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025, ông Mai Văn Siêng Chủ tịch UBND Huyện, Chủ tịch Hội đồng thi đua Khen thưởng và xét công nhận sáng kiến kinh nghiệm huyện nhấn mạnh một số nội dung cụ thể đó là: Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt Luật Thi đua, khen thưởng; triển khai, tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua, yêu nước; hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị và các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội năm 2020. Tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính;  nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng, đoàn thể, thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, nội dung, hình thức tổ chức các phong trào thi đua phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo tổ chức thực hiện các phong trào thi đua cũng như công tác khen thưởng; coi trọng công tác tuyên truyền, bình xét, tôn vinh, xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác thi đua, khen thưởng…

Dịp này, UBND huyện tặng Giấy khen cho 23 tập thể và 67 cá nhân có thành tích đặc biệt tiêu biểu, xuất sắc trong tham gia phong trào thi đua yêu nước huyện Tân Hồng, giai đoạn 2016 - 2020. Và có 22 cá nhân và 9 tập thể được tặng giấy khen của UBND tỉnh và UBND huyện vì có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020.

BT: Thùy Dung+ QP: Tiến Thịnh