Xuất bản thông tin

null Hội nghị triển khai, hướng dẫn thu thập thông tin về chỉ số môi trường trên địa bàn huyện Tân Hồng

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội nghị triển khai, hướng dẫn thu thập thông tin về chỉ số môi trường trên địa bàn huyện Tân Hồng

Sáng ngày 03/7/2020, UBND huyện Tân Hồng tổ chức Hội nghị triển khai, hướng dẫn thu thập thông tin về chỉ số môi trường trên địa bàn huyện. Tham dự là cán bộ chuyên môn phụ trách về công tác quản lý môi trường cấp xã; trưởng, phó các khóm, ấp trên địa bàn xã, thị trấn.

Tại đây, các đại biểu được hướng dẫn chi tiết về thu thập và xử lý thông tin dữ liệu môi trường trong chăn nuôi; số lượng, công trình xử lý chất thải; tình hình thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt của tổ chức, gia đình trên địa bàn; công trình cầu tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh; giếng khoan, mục đích khai thác, tình trạng sử dụng giếng khoan; thu thập thông tin về nguồn nước hộ gia đình đang sử dụng... phương pháp thực hiện bằng cách phỏng vấn từng gia đình, điền thông tin thu thập vào phiếu điều tra, khảo sát. Thời gian thực hiện thu thập thông tin về chỉ số môi trường trên địa bàn huyện trong quý III năm 2020.

Buổi tập huấn, giúp cho cán bộ chuyên môn phụ trách về công tác quản lý môi trường cấp xã; trưởng, phó các khóm, ấp trên địa bàn xã, thị trấn nắm vững các nội dung yêu cầu của điều tra, thu thập thông tin dữ liệu, để thực hiện tốt trong việc cập nhật, ghi chép biểu mẫu đúng quy định, nhằm từng bước đưa công tác thu thập, lưu trữ và phục vụ khai thác, sử dụng dữ liệu môi trường trên địa bàn huyện đi vào nề nếp./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Chí Dũng