Xuất bản thông tin

null Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tân Hồng lần thứ 21

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tân Hồng lần thứ 21

Chiều ngày 03/7/2020, Ban Thường vụ Huyện uỷ tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện lần thứ 21. Đồng chí Đinh Văn Năm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu thảo luận và cho ý kiến các nội dung: Báo cáo hoạt động của Ban Thường vụ Huyện uỷ giữa 02 kỳ họp Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện lần 20 và 21; kết quả thực hiện Chương trình hành động của Huyện uỷ 6 tháng đầu năm 2020; báo cáo nguồn dự trữ của Đảng 6 tháng đầu năm 2020; tình hình kinh tế - xã hội, xây dựng cơ bản, thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2020; danh mục xây dựng cơ bản năm 2021; kết quả xây dựng các công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn Huyện; kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân Huyện 6 tháng đầu năm 2020 và một số nội dung khác.

 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Đinh Văn Năm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy yêu cầu các phòng, ban, ngành, địa phương trong Huyện khẩn trương kiện toàn và tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp, công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, thúc đẩy kinh tế của Huyện khôi phục và tăng trưởng trở lại trong tình hình mới sau khi khống chế được dịch bệnh Covid-19; đẩy mạnh công tác thu ngân sách trên địa bàn; đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn các công trình xây dựng cơ bản. Thực hiện có hiệu quả việc phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai; chủ động xả lũ có kiểm soát đối với các diện tích có đê bao và ứng phó với tình hình biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp trong những tháng cuối năm. Tăng cường công tác kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi. Lãnh đạo, chỉ đạo, xem xét, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức, cá nhân, kịp thời uốn nắn, phòng ngừa sai phạm.

Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Huyện, nhất là thời điểm trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, mà trọng tâm là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác kiện toàn, sắp xếp cán bộ sau đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ; công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII Đảng bộ Huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đảm bảo thành công tốt đẹp.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Chí Dũng