Xuất bản thông tin

null Đánh giá mô hình nuôi cá Chẽm gắn với liên kết sản xuất và tiêu thụ

Chi tiết bài viết Tin tức

Đánh giá mô hình nuôi cá Chẽm gắn với liên kết sản xuất và tiêu thụ

Sáng ngày 07/7/2020, tại ấp Chiến Thắng, xã Tân Thành A, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Tân Hồng tổ chức Hội thảo nhằm đánh giá kết quả thực hiện mô hình nuôi cá Chẽm gắn với liên kết sản xuất và tiêu thụ của 03 hộ nông dân ở 03 xã Thông Bình, An Phước và Tân Thành A sau hơn 06 tháng thả cá nuôi. Tham dự Hội thảo có hơn 40 nông dân trên địa bàn Huyện.

Qua hơn 06 tháng thả nuôi, các hộ dân cho biết mô hình nuôi cá Chẽm nước ngọt sử dụng hoàn toàn nguồn thức ăn công nghiệp, thích nghi tương đối tốt với điều kiện nuôi thủy sản của huyện, tỷ lệ cá sống cao, ít dịch bệnh, nếu liên kết với các Công ty để tìm đầu ra ổn định có thể mở rộng diện tích nuôi.

Tuy nhiên, các hộ nông dân cũng gặp phải những khó khăn nhất định như: Giá thức ăn cho cá khá cao, thời gian nuôi tương đối dài và vốn đầu tư lớn, nhất là ở giai đoạn cuối, thiếu kinh nghiệm trong kỹ thuật nuôi… Qua đây, nông dân cũng kiến nghị đến ngành chuyên môn hỗ trợ vốn vay để nông dân đầu tư trang thiết bị cho ao nuôi, tạo điều kiện để nông dân học hỏi kinh nghiệm ở các vùng nuôi cá Chẽm có hiệu quả, đặc biệt là liên kết với các Công ty để tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm.

Trong những năm gần đây, cá Chẽm là một trong những đối tượng nuôi mới được bà con nông dân đưa vào nuôi trong lồng và các ao, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng trên một đơn vị diện tích mặt nước, đáp ứng tốt hơn cho nhu cầu thị trường, đa dạng hóa đối tượng sản phẩm, hạn chế rủi ro và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đồng thời, tạo tiền đề để chuyển đổi đối tượng nuôi trên một số diện tích nuôi cá Tra kém hiệu quả./.

BT: Thùy Dung + Ảnh: Tiến Thịnh