Xuất bản thông tin

null Họp Khối Nội chính Huyện uỷ 6 tháng đầu năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Họp Khối Nội chính Huyện uỷ 6 tháng đầu năm 2020

Sáng ngày 09/7/2020, Thường trực Huyện ủy tổ chức họp Khối Nội chính Huyện uỷ đánh giá công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2020. Đồng chí Lê Hoàng Việt, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ chủ trì cuộc họp.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp của Huyện được thực hiện nghiêm túc; công tác phòng, chống các loại tội phạm, trật tự an toàn xã hội, nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương, an ninh chính trị được đảm bảo; các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo được các cấp, các ngành quan tâm, thực hiện theo quy định pháp luật. Chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo ngày càng tốt hơn; việc tiếp xúc, đối thoại trong quá trình giải quyết được chú trọng. Bên cạnh, công tác tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật được thực hiện tốt, không có quyết định tồn đọng kéo dài, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Huyện. Tuy nhiên, vẫn còn một số loại tội phạm trộm cắp, tệ nạn xã hội còn diễn ra, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy chưa được kiềm chế; nhận thức về chính sách, pháp luật trên lĩnh đất đai và khiếu nại tố cáo của công dân còn hạn chế.

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 đó là: Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 50 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện và xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham  nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Huyện; tăng cường tuần tra, kiểm soát biên giới, quản lý, kiểm soát những địa bàn trọng yếu; chủ động thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy, số đề và đảm bảo an toàn giao thông, đặc biệt là đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ VII; thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ khiếu nại phức tạp không để kéo dài; phát huy hiệu quả hoạt động công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, nâng cao chất lượng công tác hòa giải cơ sở./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Tiến Thịnh