Xuất bản thông tin

null Test nhanh dư lượng thuốc BVTV trên rau, củ, quả

Chi tiết bài viết Tin tức

Test nhanh dư lượng thuốc BVTV trên rau, củ, quả

Thông tin từ Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Tân Hồng thì trong tháng, đơn vị vừa tiến hành test nhanh dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên 8 loại rau quả tại chợ Tân Hồng.

Kết quả phân tích cho thấy, có 7/8 mẫu gồm: chôm chôm, nhãn, bưởi, táo Trung quốc, bòn bon, dưa leo, bí đao phát hiện dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nhưng ở mức an toàn; 01 mẫu là bắp cải không phát hiện dư lượng thuốc bảo vệ thực vật.

Nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện thường xuyên kiểm tra và test nhanh các loại rau, củ quả tại chợ mua bán, qua đó sớm cho kết quả để thông báo rộng rãi cho người tiêu dùng biết phòng tránh./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Tiến Thịnh