Xuất bản thông tin

null Tiếp nhận tiền chế độ từ gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Gấm

Chi tiết bài viết Tin tức

Tiếp nhận tiền chế độ từ gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Gấm

Sáng ngày 10/7/2020, tại gia đình bà Võ Thị Những con gái Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Gấm, ngụ ấp Cả Cái, xã Tân Thành A. Bà Võ Thị Những đại diện gia đình trao số tiền chế độ chính sách mà Đảng, Nhà Nước dành cho Mẹ Việt Nam anh hùng sau khi qua đời.

 

Ông Trang Văn Cửa - Phó Trưởng phòng, đại diện phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện tiếp nhận số tiền 41 triệu đồng để thực hiện di nguyện của Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Gấm là lấy số tiền hưởng chính sách của mình đóng góp vào quỹ đền ơn đáp nghĩa huyện Tân Hồng, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo UBND xã và các tổ chức chính trị - xã hội xã Tân Thành A.

Thay mặt lãnh đạo phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện, ông Trang Văn Cửa ghi nhận tấm lòng của mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Gấm và cảm ơn gia đình bà Võ Thị Những đã có những việc làm thiết thực góp phần cùng huyện trong công tác đề ơn đáp nghĩa.

Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND huyện Tân Hồng, ông Trang Văn Cửa - Phó trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện trao giấy cảm tạ ghi nhận và cảm ơn đến gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Gấm, với nghĩa cử cao quý của Mẹ và gia đình sẽ tô thắm thêm truyền thống cách mạng của gia đình, hình ảnh cao quý của mẹ Việt Nam anh hùng trong kháng chiến cũng như trong xây dựng quê hương đất nước.

Thanh Tùng