Xuất bản thông tin

null Phát triển 250ha vườn cây ăn trái có giá trị kinh tế

Chi tiết bài viết Tin tức

Phát triển 250ha vườn cây ăn trái có giá trị kinh tế

Những năm gần đây, nông dân huyện Tân Hồng đã mạnh dạn cải tạo vườn tạp và diện tích lúa kém hiệu quả chuyển sang trồng các loại cây ăn trái có giá trị kinh tế cao, thích ứng với thị trường với trên 250ha, chủ yếu là mãng cầu, bưởi, sầu riêng, dừa, xoài, chanh giấy... kết hợp với nuôi cá, gà, vịt thả vườn, tập trung ở xã Bình Phú, Tân Hộ Cơ, Tân Phước và thị trấn Sa Rài.

Hiện nay, những diện tích cây trồng này phát triển tốt, tuy nhiên để mô hình phát triển bền vững, mang thương hiệu riêng của từng địa phương, thì ngành chức năng cần tăng cường mở tập huấn kỹ thuật canh tác cho nông dân; hỗ trợ nông dân tìm kiếm đầu ra tiêu thụ sản phẩm.

Điều quan trọng nhất là hướng dẫn nông dân lựa chọn cây trồng, phương pháp canh tác phù hợp thích nghi với điều kiện biến đổi khí hậu, thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh nói chung và huyện Tân Hồng nói riêng, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại địa phương.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Thùy Dung