Xuất bản thông tin

null Phát triển nuôi cá Lóc trong bồn mũ

Chi tiết bài viết Tin tức

Phát triển nuôi cá Lóc trong bồn mũ

Hiện nay, toàn huyện Tân Hồng có tổng diện tích mặt nước ao hầm nuôi thủy sản là 1.247 ha được bố trí vùng nuôi dọc theo hai bên tuyến kênh Tân Thành - Lò Gạch, kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng và những nơi có đủ điều kiện. Sản lượng thủy sản thu hoạch từ đầu năm đến nay sản lượng gần 4.400 tấn, trong đó cá tra 4.312 tấn, ếch 2 tấn, cá tra giống 25 tấn, khai thác các loại cá khác 61 tấn.

Hình: Nuôi cá lóc trong ao

Bên cạnh đó, nhiều hộ dân ở xã Bình Phú, Tân Hộ Cơ, Tân Thành B... tận dụng diện tích đất trồng xung quanh nhà để nuôi cá Lóc trong bồn nilon, bình quân mỗi bồn có diện tích từ 12 đến 32m2, sau thời gian 4 tháng thả nuôi cho thu hoạch, với giá bán hiện tại từ 27.000 đồng đến 30.000 đồng/kg, trừ đi các khoản chi phí người nuôi thu nhuận trên dưới 3 triệu đồng/bồn, nếu so với thời điểm vài tháng trước thì giá cá thấp, lợi nhuận không cao.

Hình: Nuôi cá lóc trong bồn nilong

BT: Kim Lệ + Ảnh: Thùy Dung