Xuất bản thông tin

null Trao quyết định điều động cán bộ

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Trao quyết định điều động cán bộ

Chiều ngày 13/7/2020, Ban Thường vụ Huyện uỷ Tân Hồng tổ chức trao quyết định điều động cán bộ. Đồng chí Đinh Văn Năm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tân Hồng chủ trì buổi lễ, theo đó:

Trao quyết định điều động đồng chí Lâm Trần Ngoan, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Hồng đến công tác tại Liên đoàn Lao động huyện, giới thiệu Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động huyện bầu vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện.

Trao quyết định điều động đồng chí Nguyễn Thái Hoàng, Huyện ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đến công tác tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Hồng, giới thiệu hiệp thương vào Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ủy viên Ban Thường trực, cử giữ chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Trao quyết định điều động đồng chí Trần Công Luyện, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy đến công tác tại Ban Tuyên giáo Huyện ủy và bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Phát biểu tại lễ trao quyết định, đồng chí Đinh Văn Năm - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chúc mừng và trao nhiệm vụ mới cho 03 đồng chí nhận quyết định điều động, đồng thời mong rằng trên cương vị mới, đồng chí Lâm Trần Ngoan, đồng chí Nguyễn Thái Hoàng và đồng chí Trần Công Luyện luôn giữ vững phẩm chất đạo đức, gương mẫu, phát huy tốt vai trò lãnh đạo, đoàn kết nội bộ, cùng với tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Tiến Thịnh