Xuất bản thông tin

null Đánh giá công tác Hội và phong trào Nông dân 06 tháng đầu năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Đánh giá công tác Hội và phong trào Nông dân 06 tháng đầu năm 2020

Sáng ngày 14/7/2020, Hội Nông dân huyện Tân Hồng tổ chức hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào Nông dân năm 2020. Đến dự, có ông Lý Văn Giàu, Phó Bí thư Huyện ủy Tân Hồng.

06 tháng đầu năm 2020, tình hình sản xuất nông nghiệp của huyện tiếp tục duy trì và phát triền; các mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản được duy trì; quan tâm thực hiện tốt công tác triển khai và phát động phong trào thi đua, các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2020 đến cơ sở, chi, tổ hội và hội viên nông dân.

Bên cạnh đó, công tác phối hợp với các ngành chuyên môn đi vào chiều sâu, nhịp nhàng, tạo điều kiện cho nông dân tìm hiểu và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất, chăn nuôi, nhiều mô hình mới được nhân rộng, nông dân mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và đưa cơ giới hóa vào phục vụ sản xuất, nhằm tăng giá trị canh tác trên đơn vị diện tích. Bên cạnh, nông dân còn học hỏi kinh nghiệm, mô hình hay để phát triển kinh tế; vai trò của nông dân trong xây dựng nông thôn mới được phát huy, việc chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần được nâng lên; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên nông dân tiếp tục được phát huy… góp phần cùng với chính quyền địa phương hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội đề ra.

   Trên cơ sở kết quả 06 tháng đầu năm, Hội nông dân huyện tiếp tục đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong 06 tháng cuối năm 2020: Vận động cán bộ, hội viên nông dân thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, sản xuất lúa theo kế hoạch; tích cực tham gia phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai trong mùa mưa lũ; vận động nông dân phòng chống dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi, những hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm thực hiện tốt công tác tiêm phòng theo quy định, nhằm hạn chế dịch bệnh bùng phát xảy ra; tiếp tục tuyên truyền nông dân phòng, chống dịch bệnh Covid 19.

 Song song đó, tập trung phát động thành lập mô hình Hội quán ở các xã, thị trấn còn lại; vận động nhân dân tham gia Tổ hợp tác, Hợp tác xã, phát động nông dân đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi học tập cách làm hay từ các mô hình có hiệu quả tổ chức áp dụng; tổ chức tuyên truyền cho hội viên nông dân tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; tập huấn, hội thảo chuyển giao các tiến bộ khoa học, kỹ thuật, quy trình sản xuất hiện đại cho hội viên nông dân, nhằm nâng cao chất lượng lao động nông thôn, tăng thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống nông dân, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn…/.

Thùy Dung