Xuất bản thông tin

null Tổng kết việc thực hiện Quy định 30-QĐ/TW của BCH Trung ương gắn với tổng kết công tác kiểm tra, giám sát Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Tổng kết việc thực hiện Quy định 30-QĐ/TW của BCH Trung ương gắn với tổng kết công tác kiểm tra, giám sát Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020

Sáng ngày 14/7/2020, Huyện ủy Tân Hồng tổ chức hội nghị Tổng kết việc thực hiện Quy định 30-QĐ/TW của BCH Trung ương gắn với tổng kết công tác kiểm tra, giám sát Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đến dự có đồng chí Phan Văn Lẹ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đồng chí Lê Văn Dư, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Chủ trì hội nghị, đồng chí Đinh Văn Năm, tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tân Hồng.

            Trên cơ sở bám sát quy định của Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp ủy, Ủy ban kiểm tra cấp trên. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng đã được Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Hồng tập trung chỉ đạo thực hiện. Cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra 80 tổ chức đảng và 29 đảng viên, giám sát chuyên đề đối với 152 tổ chức đảng và 64 đảng viên, xem xét và thi hành kỷ luật theo thẩm quyền 78 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy, tổ chức đảng đã kịp thời phát hiện, giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh từ cơ sở, chủ động phòng ngừa không để xảy ra các vụ việc nổi cộm, phức tạp.

            Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phan Văn Lẹ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả công tác kiểm tra, giám sát mà Đảng bộ huyện Tân Hồng đã đạt được trong thời gian qua. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, các tổ chức cơ sở đảng huyện Tân Hồng cần tăng cường làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quan tâm đến công tác cán bộ; chú trọng nâng cao hơn nữa chất lượng của đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới./.

Thùy Dung