Xuất bản thông tin

null Tồng kết 05 năm thực hiện Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ và biểu dương gia đình, dòng họ, cộng đồng đơn vị học tập tiêu biểu, giai đoạn 2016 - 2020

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Tồng kết 05 năm thực hiện Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ và biểu dương gia đình, dòng họ, cộng đồng đơn vị học tập tiêu biểu, giai đoạn 2016 - 2020

Sáng ngày 14/7/2020, Hội Khuyến học và Hội Khoa học lịch sử huyện Tân Hồng tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ và biểu dương gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập tiêu biểu giai đoạn 2016 - 2020. Tham dự hội nghị có bà Nguyễn Thị Nhàn, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Đồng Tháp; ông Lê Hoàng Việt, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; ông Mai Văn Siêng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tân Hồng.

Trong 5 năm qua, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, cộng đồng học tập của huyện Tân Hồng đã đạt được nhiều thành tích đáng kể, nổi bật là phong trào thi đua học tập suốt đời đã hình thành và phát triển nhanh chóng về số lượng và chất lượng; gia đình học tập đạt trên 70%, dòng họ học tập đạt gần 77%, cộng đồng học tập đạt 100% và đơn vị học tập đạt hơn 95%. Bên cạnh đó, duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Văn hoá Học tập cộng đồng, mở các lớp tập huấn, các cuộc học tập chuyên đề về xây dựng xã hội học tập; phát huy hiệu quả các “Tủ sách Khuyến Học” ở xã, thị trấn, các Hội quán và trường học trong xây dựng văn hoá đọc.

Công tác xây dựng và phát triển Hội Khuyến học cấp huyện và cơ sở không ngừng được củng cố về tổ chức và chất lượng hoạt động, nhất là sau khi sáp nhập, hợp nhất các tổ chức Hội từ xã đến Huyện. Song song đó, phát động phong trào nuôi heo đất trong và ngoài trường để gây quỹ khuyến học, kết quả được 9.910 con heo đất, với số tiền trên 900 triệu đồng, vận động Quỹ khuyến học được 12 tỷ đồng để giúp đỡ cho các em học sinh nghèo không có điều kiện học tập.

Dịp này, UBND huyện Tân Hồng tặng giấy khen cho 05 tập thể và 10 cá nhân, Hội Khuyến học - Hội Khoa học lịch sử huyện biểu dương 57 tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện các mô hình học tập, giai đoạn 2016 - 2020./.

BT: Thùy Dung + Ảnh: Tiến Thịnh