Xuất bản thông tin

null Hội đồng nhân dân Huyện họp lần thứ 10 - khóa VI

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Hội đồng nhân dân Huyện họp lần thứ 10 - khóa VI

Ngày 17/7/2020, HĐND huyện Tân Hồng tổ chức kỳ họp lần thứ 10 - Khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND Huyện về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020. Đến dự có ông Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp; ông Đinh Văn Năm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tân Hồng.

Tại kỳ họp, các đại biểu tập trung thảo luận, chất vấn và trả lời chất vất các nội dung trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh. Đồng thời, thông qua Tờ trình và Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND Huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Lê Thị Lệ Thủy do chuyển công tác khác. Miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân Huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Đinh Văn Tấn, Nguyên Trưởng Phòng Tài chính và Kế hoạch; ông Nguyễn Văn Tài, Nguyên Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; ông Lê Đức Xuân, Nguyên Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện do chuyển công tác khác và thôi giữ chức vụ.

Ngoài ra, các đại biểu còn biểu quyết 05 Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2019; điều chỉnh danh mục đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021 - 2025;  giao Ủy ban nhân dân Huyện quyết định chủ trương đầu tư các công trình, dự án thuộc nhóm “C” sử dụng vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Tỉnh và sử dụng vốn đầu tư công thuộc ngân sách cấp Huyện quản lý; điều chỉnh danh mục, kế hoạch vốn đầu tư công thuộc ngân sách Huyện quản lý và phân bổ năm 2020 và Chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2021.

Sau một ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm, kỳ họp HĐND huyện Tân Hồng lần thứ 10, Khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 thành công tốt đẹp.

BT: Thùy Dung + Ảnh: Chí Dũng