Xuất bản thông tin

null Đánh giá tình hình hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội quý II năm 2020

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Đánh giá tình hình hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội quý II năm 2020

Chiều ngày 21/7/2020, ông Mai Văn Siêng, Chủ tịch UBND huyện Tân Hồng kiêm Trưởng Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội trong quý II và triển khai nhiệm vụ quý III năm 2020. Đến dự có ông Nhị Văn Kha, Phó Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Đồng Tháp.

Trong quý II năm 2020, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội và Phòng Giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Tân Hồng tham mưu UBND huyện phân bổ nguồn vốn vay cho các xã, thị trấn; kịp thời chấn chỉnh, xử lý các hộ vay không chấp hành việc trả lãi, trả gốc đến hạn theo đúng quy định; xây dựng kế hoạch, phân công thành viên Ban đại diện triển khai công tác kiểm tra, giám sát tại xã, thị trấn. Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện giải quyết kịp thời các nguồn vốn vay cho người dân, đặc biệt là đối tượng thuộc hộ nghèo và hộ gia đình chính sách, học sinh, sinh viên. Tính đến ngày 30/6/2020 tổng dư nợ gần 295 tỷ đồng, tăng gần 11 tỷ đồng so cùng kỳ, trong đó cho vay trực tiếp 1,5 tỷ đồng; vay ủy thác trên 293 tỷ đồng. Chất lượng hoạt động Tổ tiết kiệm và vay vốn được nâng lên phục vụ tốt cho nhân dân, trong tổng số 284 Tổ hoạt động thì có 108 Tổ hoạt động tốt và 96 tổ hoạt động khá.

Nhiệm vụ trong quý III năm 2020 được lãnh đạo UBND Huyện Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo tại hội nghị, đó là: Phòng Giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện lập kế hoạch phối hợp với UBND, Tổ tiết kiệm và vay vốn các xã hoạt động tín dụng chính sách thấp để hỗ trợ đôn đốc, xử lý thu hồi nợ; thực hiện kiểm tra, giám sát 100% các xã, thị trấn theo chương trình, kế hoạch đề ra; phấn đấu giảm tỷ lệ nợ quá hạn xuống còn dưới 1% trên tổng dư nợ và nợ khoanh giảm còn dưới 2,5% trên tổng dự nợ; thu lãi đạt 100%. Bên cạnh, tập trung củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động các Tổ tiết kiệm và vay vốn, không có tổ hoạt động yếu; đồng thời phân công cán bộ tín dụng phụ trách địa bàn tham mưu tốt cho Tổ đôn đốc thu nợ khó đòi, tiến hành lập hồ sơ giải ngân cho vay đúng đối tượng thụ hưởng các nguồn vốn phân bổ trong năm 2020./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Chí Dũng