Xuất bản thông tin

null Triển khai kế hoạch sản xuất vụ Thu Đông năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Triển khai kế hoạch sản xuất vụ Thu Đông năm 2020

Để sản xuất lúa vụ Thu đông năm 2020 được thắng lợi, đảm bảo xuống giống lúa Thu đông ở những vùng ô bao ăn chắc, tập trung, né rầy. Ủy ban nhân dân Huyện triển khai kế hoạch sản xuất nông nghiệptrong vụ Thu đông và chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chủ động phối hợp với các ngành chuyên môn của Huyện vận động Nhân dân xuống giống đồng loạt, đảm bảo bơm tiêu chống úng; áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất để đem lại hiệu quả cao, đẩy mạnh việc đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng, chủ động tưới tiêu, phòng chống sâu bệnh và đảm bảo các chỉ tiêu về năng suất, sản lượng lúa trong năm; kiên quyết không để xuống giống những cánh đồng ngoài ô bao quy hoạch để tránh thiệt hại về sau; Hợp đồng liên kết giữa Công ty với Nông dân trong việc tiêu thụ sản phẩm, góp phần bảo đảm an ninh lương thực, nâng cao chất lượng nông sản, cải thiện đời sống nông dân vùng nông thôn.

Theo kế hoạch, diện tích liên kết tiêu thụ trong vụ Thu đông với các công ty, doanh nghiệp, HTX và Tổ hợp tác là 3.000 ha; diện tích lúa chất lượng cao 5.000 ha và diện tích giảm giá thành 2.000 ha. Về cơ cấu giống: khuyến cáo nông dân sử dụng các giống như: OM 4900, OM 6976, OM 5451, OM 7347, Đài thơm 8… đồng thời, khuyến cáo người dân cơ cấu giống 20% từng loại giống hạn chế xuống nhiều loại giống lúa tránh tình trạng cung vượt quá cầu ảnh hưởng đến sản xuất người dân sau này. Lịch xuống giống chia thành 2 đợt: Đợt 1: từ ngày 15/7/2020 đến 22/7/2020 và thu hoạch dứt điểm ngày 05/11/2020. Đợt 2: từ ngày 20/8/2020 đến 27/8/2020 và thu hoạch dứt điểm 10/12/2020.

  Riêng diện tích hoa màu và cây công nghiệp ngắn ngày gieo trồng 1.200 ha, chủ yếu là đậu phộng, bắp, rau màu các loại.

UBND huyện giao cho Phòng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn là cơ quan chuyên môn có trách nhiệm theo dõi điều hành chỉ đạo sản xuất lúa và hoa màu vụ Thu đông năm 2020, trong qúa trình thực hiện  phối hợp với các phòng ban ngành huyện có liên quan, UBND các xã, thị trấn, đồng thời cùng với UB.MTTQ và các đoàn thể tổ chức vận động nhân dân xuống giống theo kế hoạch; vận động nông dân thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp đến 2020 tầm nhìn đến năm 2030 và Dự Án VnSAT. Chủ động tham mưu đề xuất UBND huyện có chỉ đạo để chủ động kịp thời ứng phó khi có diễn biến thời tiết bất thường hoặc dịch bệnh xảy ra, hạn chế thấp nhất thiệt hại của nông dân.

Kim Lệ