Xuất bản thông tin

null Tiếp và làm việc với Ban Dân vận Tỉnh ủy

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Tiếp và làm việc với Ban Dân vận Tỉnh ủy

Sáng ngày 22/07/2020, Đoàn công tác Ban Dân vận Tỉnh ủy Đồng Tháp do ông Nguyễn Hữu Thời, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đến huyện Tân Hồng khảo sát kết quả triển khai thực hiện mô hình hộ gia đình thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn huyện năm 2020. Tiếp và làm việc với đoàn, Ông Lê Hoàng Việt, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện.

            Mô hình hộ gia đình thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” được huyện Tân Hồng triển khai thực hiện đảm bảo, đúng quy định; cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, vai trò, trách nhiệm trong quá trình triển khai thực hiện mô hình; người dân nhận thức rõ hơn về vai trò chủ thể của mình trong xây dựng NTM, đó vừa là quyền lợi, vừa là trách nhiệm, là người thụ hưởng, từ đó tích cực tham gia đóng góp vật chất, ngày công lao động, thực hiện các công trình, phần việc ở địa phương, khắc phục tình trạng trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước. Qua vận động có 12.769/18.505 hộ đăng ký thực hiện nội dung của mô hình, kết quả bước đầu trong việc thực hiện các nội dung của phiếu đăng ký chiếm 79,31%.

            Phát biểu tại buổi làm việc, Ông Nguyễn Hữu Thời, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao công tác thực hiện mô hình hộ gia đình thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” của huyện năm 2020. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới huyện tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua đa dạng về nội dung, phong phú hình thức, bám sát vào nhiệm vụ chính trị, càng khó khăn càng phải thi đua. Đối với phong trào xây dựng nông thôn mới, cần quan tâm nâng chất, giữ vững tiêu chí cho các xã đã đạt, chú trọng nâng cao đời sống người dân, tiếp tục xây dựng nhân rộng gương điển hình tiên tiến, các mô hình tiêu biểu…đặc biệt nâng cao nhận thức của nhân dân, phát huy được vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới, từ đó mang lại ý nghĩa thiết thực, nâng cao đời sống người dân tại địa phương./.

BT: Thùy Dung + Ảnh: Chí Dũng