Xuất bản thông tin

null Ban Thường vụ Huyện uỷ nghe báo cáo tình hình Nhân dân và công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2020

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Ban Thường vụ Huyện uỷ nghe báo cáo tình hình Nhân dân và công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2020

Chiều ngày 24/7/2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Hồng có buổi làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, Hội quần chúng nghe báo cáo tình hình Nhân dân và công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2020. Thường trực Huyện uỷ chủ trì Hội nghị.

Qua 6 tháng đầu năm, công tác vận động nhân dân phòng, chống dịch bệnh CoVid-19, các tổ chức, cá nhân đóng góp nguồn lực gần 03 tỷ đồng hỗ trợ cho người dân, người khuyết tật, người bán vé số ổn định cuộc sống; đóng góp tiền, hiện vật, ngày công lao động xây dựng nông thôn mới gắn với an sinh xã hội trên 26 tỷ đồng. Ngoài ra, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, Hội quần chúng luôn đổi mới nội dung, phương thức vận động, tập hợp sát người, sát việc, sát cơ sở, phát huy tốt những việc “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Ghi nhận những kết quả đạt được trong 6 tháng qua, để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, ông Lê Hoàng Việt, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện yêu cầu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, Hội quần chúng phối hợp với các ban, ngành huyện, xã, thị trấn xác định các nhiệm vụ trọng tâm để tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện đạt kết quả cao trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh. Theo dõi, nắm tình hình Nhân dân trước thềm Đại hội Đảng bộ Huyện khoá VII; lập kế hoạch củng cố, kiện toàn tổ chức và đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động, đồng thời tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đi vào cuộc sống./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Chí Dũng