Xuất bản thông tin

null Tập huấn kiến thức pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm ngành Công nghiệp năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Tập huấn kiến thức pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm ngành Công nghiệp năm 2020

            Sáng ngày 24/7/2020, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tân Hồng phối hợp với Sở Công Thương Đồng Tháp tổ chức lớp tập huấn kiến thức pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm ngành Công nghiệp năm 2020 cho các cơ sở, sản xuất kinh doanh, dịch vụ ăn uống, giải khát trên địa bàn Huyện.

            Tại đây, đại diện Sở Công thương Đồng Tháp thông tin những nội dung cơ bản của Nghị định, Thông tư, quyết định liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm, đồng thời giới thiệu các sản phẩm, nhóm sản phẩm do ngành Công thương quản lý; điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm, điều kiện đối với trang thiết bị, dụng cụ; điều kiện về người trực tiếp sản xuất; bảo quản thực phẩm; các loại sản xuất, kinh doanh; các loại thủ tục do ngành công thương cấp và tiếp nhận...

            Qua lớp tập huấn, giúp cho các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ ăn uống, trên địa bàn huyện nâng cao kiến thức và ý thức chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm, nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Chí Dũng