Xuất bản thông tin

null Ban Dân vận Huyện ủy Tân Hồng đánh giá công tác Dân vận 06 tháng đầu năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Ban Dân vận Huyện ủy Tân Hồng đánh giá công tác Dân vận 06 tháng đầu năm 2020

Sáng ngày 24/7/2020, Ban Dân vận Huyện uỷ Tân Hồng tổ chức Hội nghị đánh giá công tác tuyên truyền vận động quần chúng 06 tháng đầu năm và định ra các giải pháp thực hiện 06 tháng cuối năm 2020. Đến dự có ông Trần Văn Tám, Phó Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Đồng Tháp; ông Lê Hoàng Việt, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tân Hồng.

Trong 06 tháng qua, công tác dân vận có những chuyển tích cực như: Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, nhằm chuyển tải chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, các chương trình hành động, nghị quyết, kế hoạch… đến tận đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân; nhiều mô hình sản xuất chăn nuôi đạt hiệu quả kinh tế mang lại thu nhập cao cho người nông dân, đặc biệt là thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và “Ngày vì người nghèo” được sự đồng tình hưởng ứng cao của nhân dân.

Bên cạnh, các cấp, các ngành đoàn thể còn đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân phát huy quyền làm chủ của mình trên các lĩnh vực để: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; sự chung tay góp sức của cộng đồng trong phòng chống dịch bệnh CoVid-19, đóng góp tài lực, vật lực xây dựng Tân Hồng ngày càng phát triển. Bên cạnh, người dân tham gia đóng góp ý kiến, xây dựng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ gìn ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Để công tác dân vận đi vào cuộc sống, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 được đặt ra, đó là: Ban Dân vận Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phải đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nhất là đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân thực hiện các công trình, phần việc chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Hồng lần thứ VII; tăng cường bám sát cơ sở để nắm bắt tình hình hoạt động của các chi, tổ Hội; vận động người dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp với diện tích canh tác; nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến; nêu gương “Người tốt việc tốt” trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội; pháy huy vai trò và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc giám sát, phản biện xã hội; công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Chí Dũng