Xuất bản thông tin

null Tập huấn công tác hòa giải ở cơ sở năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Tập huấn công tác hòa giải ở cơ sở năm 2020

            Sáng ngày 29/7/2020, UBND huyện Tân Hồng và Phòng Tư pháp huyện tổ chức tập huấn công tác hòa giải ở cơ sở năm 2020, cho các hòa giải viên cơ sở 9 xã, thị trấn trong huyện.

Tại hội nghị, lãnh đạo Phòng Tư pháp, Tòa án Nhân dân huyện Tân Hồng hướng dẫn những nội dung cơ bản trong quy định pháp luật thường được vận dụng khi hòa giải; một số điều lưu ý trong hình thức hòa giải, nguyên tắc hòa giải, phạm vi hòa giải; phương thức và các bước tiến hành hòa giải; những kỹ năng khi gặp gỡ đối tượng, kỹ năng giao tiếp và nghe đối tượng trình bày, kỹ năng giải thích, thuyết phục, cảm hóa và điều kiện công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án…

Lớp tập huấn, giúp cho những người làm công tác hòa giải nâng cao năng lực hoạt động và học hỏi nhiều kinh nghiệm thực tiễn, áp dụng vào thực tế giải quyết những vụ việc vi phạm pháp luật và tranh chấp nhỏ trong nhân dân ở cơ sở, góp phần phòng ngừa và hạn chế các vi phạm pháp luật, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, hạn chế đơn thư khiếu kiện trong nhân dân, giảm bớt tình trạng khiếu nại đến Tòa án nhân dân, cơ quan hành chính Nhà nước, tiết kiệm thời gian, chi phí của cơ quan Nhà nước và công dân./.

Thùy Dung