Xuất bản thông tin

null Mở lớp nuôi lươn cho nông dân

Chi tiết bài viết Tin tức

Mở lớp nuôi lươn cho nông dân

Chiều ngày 06/8/2020, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp huyện Tân Hồng phối hợp với Hội Nông dân xã Tân Thành A tổ chức lớp dạy nuôi lươn thương phẩm cho 25 hộ dân ấp Anh Dũng.

Nông dân dự lớp tập huấn mô hình nuôi lươn thương phẩm

Trong 15 ngày, các học viên được trang bị kiến thức cơ bản về kỹ thuật và cách chăm sóc lươn. Sau khi kết thúc khóa học, các học viên được cấp chứng chỉ nghề nuôi lươn. Với diện tích đất trống xung quanh nhà, mỗi hộ đầu tư chi phí xây dựng bồn nuôi lươn, tận dụng nguồn thức ăn trong tự nhiên cá, ốc trong mùa nước để cho lươn ăn, giúp người dân có thêm thu nhập từ mô hình này./.

Nguyễn Phước Tài