Xuất bản thông tin

null Trao thưởng từ Quỹ Khuyến học – Khuyến tài “Tộc họ Phan” kết thúc năm học 2019 - 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Trao thưởng từ Quỹ Khuyến học – Khuyến tài “Tộc họ Phan” kết thúc năm học 2019 - 2020

Chiều ngày 05/8/2020, tại ấp Gò Da, xã Bình Phú, huyện Tân Hồng, Chi hội “Tộc họ Phan” tổ chức lễ phát thưởng cho con cháu trong Tộc họ đạt thành tích giỏi, xuất sắc trong học tập, năm học 2019 - 2020.

20 phần thưởng được trao cho con cháu trong Tộc họ Phan, từ bậc tiểu học đến cao đẳng, đại học, mỗi phần thưởng từ 200.000đ đến 500.000đ/em, số tiền này được trích từ Quỹ Khuyến học - Khuyến tài “Tộc họ Phan”.

            Phần thưởng này, nhằm khích lệ, động viên tinh thần học tập của con cháu Chi hội “Tộc họ Phan”, phát huy truyền thống hiếu học của cha ông trong tộc họ, góp phần cùng với địa phương hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Chí Dũng