Xuất bản thông tin

null Nhân dân chung tay phòng, chống dịch bệnh CoVid-19

Chi tiết bài viết Tin tức

Nhân dân chung tay phòng, chống dịch bệnh CoVid-19

Sáng ngày 05/8/2020, bà con nhân dân sống cặp trên tuyến đường tuần tra biên giới xã Thông Bình, huyện Tân Hồng đóng góp trên 20 triệu đồng, vật tư và ngày công lao động để mua tol và cây, cùng với cán bộ, chiến sĩ Biên phòng lợp lại chốt  phòng, chống dịch bệnh CoVid-19 cho cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh trên tuyến biên giới.

Do các liều trại giả chiến dựng trước đó điều kiện sinh hoạt khó khăn nên bà con đóng góp để dựng lại cho chắc chắn giúp cán bộ, chiến sĩ an tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân, ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn. Với những việc làm của nhân dân địa phương, rất đáng trân trọng./.

BT: Kim Lệ + QP: Chí Dũng