Xuất bản thông tin

null Tiến độ thu hoạch lúa Hè thu và xuống giống lúa Thu đông 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Tiến độ thu hoạch lúa Hè thu và xuống giống lúa Thu đông 2020

Đến nay, nông dân huyện Tân Hồng thu hoạch lúa Hè thu năm 2020 được gần 20.000/23.731 ha, năng suất bình quân 6 tấn/ha, sản lượng đạt trên 115.000 tấn. Diện tích lúa được ký kết hợp đồng liên kết tiêu thụ với nông dân trong vụ này là 7.500 ha.

Nông dân Tân Hồng thu hoạch lúa Hè thu

Song song đó, nông dân có diện tích đất nằm trong khu vực đê bao sản xuất lúa 3 vụ  bắt tay vào vệ sinh đồng ruộng, xuống giống lúa vụ Thu đông tập trung, đồng loạt đúng theo lịch thời vụ được 470/11.890 ha.

Lúa Thu đông năm 2020 phát triển tốt

Theo nhận định của ngành chuyên môn thì trong vụ sản xuất Thu đông tính rủi ro cao, nên nông dân đã sử dụng các loại giống xác nhận, chất lượng cao, đồng thời áp dụng tổng hợp các biện pháp kỹ thuật trên mãnh ruộng canh tác của mình, nhằm giảm chi phí, lợi nhuận tăng cao./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Tiến Thịnh