Xuất bản thông tin

null Tiếp và làm việc với Đoàn Kiểm tra Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh Tỉnh Đồng Tháp

Chi tiết bài viết Tin tức

Tiếp và làm việc với Đoàn Kiểm tra Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh Tỉnh Đồng Tháp

            Chiều ngày 11/8/2020, Đoàn kiểm tra Hội đồng  Giáo dục Quốc phòng - An ninh Tỉnh Đồng Tháp do đồng chí Phạm Văn Mười, Phó Chỉ huy Trưởng - Tham mưu Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh làm Trưởng đoàn đến huyện Tân Hồng kiểm tra việc thực hiện công tác Giáo dục Quốc phòng - An ninh đối với Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh huyện Tân Hồng, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, Trường THCS và THPT Giồng Thị Đam, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh xã Tân Phước.

            Đoàn đánh giá công tác Giáo dục Quốc phòng - An ninh được cấp ủy, chính quyền, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh huyện và các cơ quan, đơn vị được kiểm tra quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chặt chẽ, kịp thời, đạt kết quả tốt, có nhiều chuyển biến tích cực, bồi dưỡng kiểm tra quốc phòng, an ninh cho các đối tượng đạt hiệu quả cao. Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh huyện và các đơn vị ban hành kế hoạch công tác Giáo dục Quốc phòng - An ninh trong năm và giai đoạn theo đúng hướng dẫn của cấp trên. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, nhận thức của cán bộ, chiến sĩ và quần chúng nhân dân về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ngày càng được nâng lên, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững.

            Kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Phạm Văn Mười, Phó Chỉ huy Trưởng - Tham mưu Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh ghi nhận kết quả của huyện Tân Hồng đạt được trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh huyện và các đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, các văn bản chỉ đạo về công tác Giáo dục Quốc phòng - An ninh; tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác Giáo dục Quốc phòng - An ninh; chủ động bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh cho các đối tượng theo phân cấp; nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến kiến thức Quốc phòng an ninh bằng nhiều nội dung, hình thức, phương pháp; nâng cao chất lượng Giáo dục Quốc phòng an ninh cho học sinh bảo đảm đúng nội dung, chương trình quy định; đẩy mạnh công tác kiểm tra, chấn chỉnh, nhắc nhở kịp thời những mặt còn hạn chế của Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh các cấp, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2020 và những năm tiếp theo./.

BT: Thùy Dung + Ảnh: Chí Dũng