Xuất bản thông tin

null Tuyên truyền, phổ biến Luật chăn nuôi và các văn bản hướng dẫn

Chi tiết bài viết Tin tức

Tuyên truyền, phổ biến Luật chăn nuôi và các văn bản hướng dẫn

Sáng ngày 24/08/2020, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đồng Tháp đến huyện Tân Hồng tuyên truyền, phổ biến Luật chăn nuôi thú y và các văn bản hướng dẫn cho cán bộ thú y các xã, thị trấn, các đại  lý buôn bán thức ăn gia súc, gia cầm và các hộ nông dân hiện đang chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện.

            Tại đây, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đồng Tháp thông tin chi tiết về những nội dung cơ bản của Luật chăn nuôi. Theo đó, Luật Chăn nuôi có quy định tại Điều 57 về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân chăn nuôi; tổ chức, cá nhân thực hiện kê khai hoạt động chăn nuôi theo quy định tại Điều 54 của Luật này được hỗ trợ thiệt hại, khôi phục sản xuất khi bị thiên tai, dịch bệnh theo quy định của pháp luật; được hưởng chính sách của Nhà nước có liên quan đến hoạt động chăn nuôi; được tập huấn đào tạo về chăn nuôi; quảng bá sản phẩm theo quy định của pháp luật; khiếu nại, tố cáo, khởi kiện liên quan đến chăn nuôi theo quy định của pháp luật. Luật Chăn nuôi cũng quy định về nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân là thực hiện kê khai hoạt động chăn nuôi theo quy định tại Điều 54; thực hiện các biện pháp an toàn sinh học, vệ sinh môi trường trong chăn nuôi; xử lý chất thải chăn nuôi theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường

            Thông qua buổi tuyên truyền, cán bộ thú y, các đại lý buôn bán thức ăn gia súc, gia cầm và các hộ nông dân trên địa bàn huyện nắm bắt được những quy định về hoạt động chăn nuôi; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động chăn nuôi; quản lý nhà nước về chăn nuôi. Qua đó, giúp người chăn nuôi hiểu rõ hơn những quy định và chấp hành tốt các quy định theo Luật Chăn nuôi, đề phòng rủi ro, thiệt hại cho người nông dân, góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình./.

Thùy Dung