Xuất bản thông tin

null Hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3

Chi tiết bài viết Tin tức

Hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3

Nhằm hướng dẫn người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện nộp hồ sơ thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, và thay đổi thói quen nộp hồ sơ tực tiếp sang hình thức trực tuyến khi có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính của người dân. Sáng ngày 24/08/2020, UBND huyện Tân Hồng tổ chức thực hiện hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3 tại các xã, thị trấn trong huyện.

            Các đội thanh niên tình nguyện của huyện chia thành 05 nhóm đén các xã Tân Phước, Tân Thành B, Tân Công Chí, thị trấn Sa Rài và An Phước hướng dẫn người dân tạo tài khoản email, tạo tài khoản công dân, hướng dẫn các bước để nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3. Bên cạnh, các đội tình nguyện còn thông tin đến người dân về Tổng đài thông tin Dịch vụ công Đồng Tháp 1022 và Dịch vụ Bưu chính công ích.

            Qua đây, một mặt là giúp người dân và các doanh nghiệp giảm bớt chi phí và thời gian đi lại khi có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính, mặc khác tuyên truyền, hướng dẫn người dân ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3. Từ đó, nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân của đội ngũ công chức trên địa bàn Huyện với phương châm “Chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ”; đồng thời nâng cao số lượng hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm điện tử một cửa của Huyện./.

Thùy Dung